Evaluacije Programa Y

Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka.

“Smatramo da program kojeg implementira CARE Balkan predstavlja pozitivan model kako raditi sa mladima na spontan, kreativan i nenametljiv način.” (Prof. dr Srđan Dušanić, Izvještaj o početnoj evaluaciji, Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II, juli 2018.)

Uspjeh Inicijative mladića je takođe prepoznat od strane kako međunarodne tako i domaće zajednice u vidu različitih nagrada:

Ako želite da saznate više, provjerite naše dostupne resurse. Posjetite stranicu Inicijativa mladića – Resursi i pronađite još istraživanja koja su sproveli CARE i partneri Inicijative mladića od 2006. godine do sada.

Razvio:

Podržali:

Posjetite YMI:

Naši partneri:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.