Obrazovna osnova

Inovativna ulaganja u znanje, životne vještine, stavove i vrijednosti učenika.

Obrazovanje u Programu Y je usmjereno na učenike, a proces se oslanja na vješto sprovođenje edukacije. S obzirom da je učenik u centru pažnje, cjelokupni koncept obrazovanja izgrađen je oko njega/nje na način da učenik dobije priliku prvo da procijeni a kasnije da izvrši ponovnu procjenu svojih trenutačnih percepcija, uvjerenja i normi i da kroz učenje i usvajanje novih vještina promijeni svoje stavove i ponašanja, kao i proširi opseg svojih životnih vještina koje su ključne za dalji razvoj.

Tokom prve godine implementacije Programa Y pokušali smo da osnažimo mlade ljude da prepoznaju štetne i stereotipne norme, da utičemo na njihove stavove i da im ponudimo kognitivne i psihosocijalne resurse da se efikasno suprotstave takvim normama. Ne samo da želimo da utičemo na njihove stavove i svijest o normama, želimo da ih uključimo kroz aktivnosti kampanja i radionica u transformaciju normi usmjerenih na izgradnju novog sistema vrijednosti koji doprinosi zdravlju i opštem blagostanju svakog adolescenta.

Program Y je priručnik koji predstavlja kako raditi sa mladim ljudima korištenjem sveobuhvatnog pristupa. Ovo podrazumijeva daleko složeniji pristup učenju u poređenju sa uobičajenim metodama prisutnim u našem obrazovnom sistemu. Pored razvoja znanja i vještina, ovaj sveobuhvatni program teži da razvija pozitivne i prosocijalne životne stilove među učenicima, u značajnoj mjeri doprinoseći njihovoj pripremi za zrelo doba.

Uzimajući u obzir da škola nije uvijek jedino mjesto gdje mladi stiču nova znanja i životne vještine, prilagodili smo Program Y školama i formalnom obrazovanju tako da uključuje edukatore i trenere koji implementiraju neformalne obrazovne intervencije u školama. Da bi se profesorima, pedagozima i školskim psiholozima omogućio bolji uvid u očekivane rezultate (tj. ishode učenja), u Program Y takođe su uključena uputstva za implementaciju edukativnih radionica i sesija.

Ishodi učenja isti su kao i ciljevi korišteni za tumačenje promjena u vezi sa oblastima, temama i implementiranim sesijama. Pojednostavljeno, ishodi učenja govore nam kako će se učenik koji je uključen u proces učenja zasnovan na metodologiji Programa Y promijeniti nakon prolaska kroz ciklus radionica. Tradicionalni pristupi učenju pretpostavljaju da uz dovoljno znanja mlada osoba automatski ima dovoljno kompetencija za donošenje adekvatnih i “zdravijih” odluka. Novi pristup koji Program Y promoviše i primjenjuje je znatno složeniji od tradicionalnog “eks-katedra” pristupa i usklađen je sa savremenim obrazovnim standardima. Pored odgovarajućeg znanja, Program Y podstiče usvajanje relevantnih stavova i vrijednosti i motiviše mlade ljude da donose informisane odluke sa više samopouzdanja dok se suočavaju sa izazovima tokom adolescencije.

Razvio:

Podržali:

Posjetite YMI:

Naši partneri:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.