Vlerësimet e Programit Y

Qasje Inovative në Parandalimin e GBV-së dhe Promovimi i Jetesës së Shëndoshë për Burra të Rinj dhe Gra të Reja

“Ne ndiejmë se programi i zbatuar nga CARE Balkans paraqet model pozitiv se si të punohet me të rinjtë në një mënyrë spontane, kreative dhe modeste” (Prof. dr. Srdjan Dušanić, Raporti i vlerësimit bazë, Promovimi i mënyrave më të shëndetshme të jetesës në mesin e të rinjve në Bosnje dhe Hercegovinë duke sfiduar stereotipat gjinorë II, korrik 2018)

Suksesi i YMI është njohur gjithashtu nga komuniteti ndërkombëtar si nga ato kombëtare, në formë të çmimeve të ndryshme:

  • 2010 – The best social norms campaign – nga Shoqata Serbe për Marrëdhënie me Publikun
  • 2016 – 1st Ron Kovic Peace Prize në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit “My Hero” për filmin “Post War Machismo: Be a Men” të realizuar nga Fondacioni Thompson Reuters i cili bëri një dokumentar të shkurtër rreth anëtarit të KBB nga Banjalluka, Dragan Kisin.
  • 2017 – Innovation Award Winner – nga Global Education Network Europe

Nëse doni të dini më shumë, hidhni një sy burimeve tona në dispozicion. Vizitoni Young Men Iniciative – Resources dhe gjeni më shumë hulumtime të bëra nga partnerët e CARE dhe YMI nga viti 2006 deri tani.

Zhvilluar nga:

Mbeshtetur nga:

Vizitoni YMI:

Partnerët tanë:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.