Šta je Y pokret?

Pridruži nam se! Vrijeme je za promjenu!

Y Pokret ima za cilj da približi raznolike glasove civilnog društva, neformalnih grupa građana, roditelja, nastavnika i drugih strana zainteresovanih za isti cilj – da zagovaraju i da se zalažu za prevenciju nasilja, rodnu ravnopravnost, životne vještine i zdravstveno obrazovanje u školama širom Balkana.

Ovo zahtijeva inovativan i sistematski pristup i snažnu posvećenost svih ljudi da zajedno rade na stvaranju pozitivnog i mirnog društva za mlade ljude na Zapadnom Balkanu. Pored regionalnih i državnih aktivnosti i zainteresovanih strana, potrebni su nam akteri iz zajednice i zajedničko djelovanje da bismo ostvarili održive promjene u budućnosti.

Nastojimo da kod donosilaca odluka snažno zagovaramo razvoj, promjene i sprovođenje politika za mlade. U slučaju CARE-a, glavni cilj je smanjenje siromaštva i ostvarivanje socijalne pravde na globalnom nivou – a u slučaju Inicijative mladića to je uvođenje zdravih životnih stilova u obrazovanje podržavanjem kulture nenasilja.

PROMJENA KOJU ŽELIMO DA VIDIMO:

  • Obrazovni programi životnih vještina kao što je Program Y obavezan u formalnom nastavnom planu i programu za škole u regionu Zapadnog Balkana;
  • Platforma za zagovaranje Inicijative mladića djeluje kao resursni centar u obrazovanju iz oblasti životnih vještina i središte zagovaranja za osnaživanje članova da razmjenjuju iskustva i preduzimaju zajedničke akcije na lokalnom, državnom i regionalnom nivou;
  • Osnažene zajednice djeluju kao dugoročni agenti promjene u prevenciji nasilja, rodnoj ravnopravnosti, životnim vještinama i zdravstvenom obrazovanju u školama;
  • Izmijenjeni stavovi o prevenciji nasilja, rodnoj ravnopravnosti, životnim vještinama i zdravstvenom obrazovanju kod mladih ljudi na Balkanu;

Kroz Y Pokret, CARE i partneri Inicijative mladića zalažu se za:

Ravnopravnost – jer vjerujemo da razlike treba poštovati i saslušati, a svaku osobu treba vrednovati prema njihovom jedinstvenom doprinosu u bilo kojem društvu.

Raznolikost – imamo različite pristupe u radu sa različitim okruženjima, ali težimo da postignemo iste ciljeve.

Inovacije i kreativnost – postavljamo izazov pred sebe i okruženje koristeći razmišljanje “van okvira” kako bismo ostvarili najbolje rezultate i naše ciljeve.

Solidarnost – naša koalicija se zasniva na snažnim partnerstvima različitih aktera, gdje njegujemo poštovanje i toleranciju.

Transparentnost i odgovornost – snažno vjerujemo u promjenu koju želimo da napravimo, vođenu sopstvenim primjerima i zasnovanu na visokoj transparentnosti i snažnim garancijama za naše pristupe.

Omladinsko liderstvo – naše aktivnosti sprovode mladi za mlade i čvrsto vjerujemo da mladim ljudima treba dati šansu da uvode inovacije, donose rješenja i postavljaju izazove za svijet oko nas.

CARE stavlja rodnu ravnopravnost u središte jer znamo da ne možemo prevazići siromaštvo i socijalnu nepravdu dok svi ljudi nemaju jednaka prava i mogućnosti. Svjesni smo da su odnosi moći između rodova i starosnih dobi nejednaki i da moramo osporavati patrijarhat i promovisati rodnu ravnopravnost kako bismo postigli socijalnu pravdu.

Razvijamo i tražimo partnerstva sa svim dobronamjernim, posvećenim i dosljednim pojedincima i organizacijama i institucijama, posebno mladima i njihovim roditeljima, nastavnicima, vršnjačkim edukatorima, sportskim i socijalnim radnicima, pedagozima, psiholozima, aktivistima, članovima akademske zajednice koji dijele istu viziju i vrijednosti za postizanje ciljeva.

Vrijeme je za promjenu!

Ako ste pojedinac/organizacija sa motivacijom i entuzijazmom i čitajući ovo voljni ste da podržite/pridružite se našem pokretu – kliknite ovdje!

Razvio:

Podržali:

Posjetite YMI:

Naši partneri:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.