Inicijativa mladića

Prevencija rodno zasnovanog nasilja na Zapadnom Balkanu - kratka istorija našeg rada

Od 2006. godine Inicijativa za rešavanje pitanja rodne ravnopravnosti, zdravih životnih stilova i prevencije svih vrsta nasilja i ekstremizma na Zapadnom Balkanu – Inicijativa mladića (Young Men Initiative – YMI) – radi na izgradnji rodno ravnopravnijih stavova i ponašanja mladih i na smanjenju interpersonalnog i rodno zasnovanog nasilja (uglavnom nasilja kojeg vrše mladići nad svojim vršnjacima, drugim mladićima, kao i mladići nad devojkama) u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Inicijativa mladića se 2010. godine proširila na Kosovo*, a 2013. godine na Albaniju.

CARE International Balkans, uz tehničku podršku Instituta Promundo iz Rio de Žaneira, Brazil, i Međunarodnog centra za istraživanje o ženama (ICRW), Vašington, Sjedinjene Američke Države, i uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Norveške i Oak fondacije, kreirao je niz priručnika za preispitavanje društvenih normi vezanih za maskulinitet i nasilje kroz edukativne radionice koje se održavaju u školama i društveno angažovane kampanje namijenjene mladićima uzrasta od 14-19 godina.

Pristup Inicijative mladića zasnovan je na rodno-transformativnom kurikulumu prilagođenom prema Programu H Instituta Promundo i osmišljen da izazove kritičko razmišljanje o rodnim normama koje pokreću nasilje i druge štetne oblike ponašanja. Visoke stope upotrebe alkohola u regionu takođe podstiču ovaj program da se fokusira na visokorizičnu konzumaciju alkohola, koja je povezana sa povećanom verovatnoćom da se izvrši nasilje u mnogim situacijama. Kao jedan od prvih sistematskih napora utemeljenih na dokazima u regionu koji se konkretno bavi ponašanjem i ranjivostima mladića iz rodne perspektive, Inicijativa mladića je dovela do pozitivnih rezultata na različitim nivoima i korisnih shvatanja za osmišljavanje programa za mlade u regionu i na drugim mestima.Kliknite ovdje da biste pročitali više.

U 2013. godini CARE i partneri, lokalne omladinske nevladine organizacije počeli su da razvijaju Program namenjen mladim ljudima u školama – Program Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i devojaka uz podršku Austrijske razvojne saradnje, Vlade Švajcarske, Oak fondacije i CARE Nemačka-Luksemburg. Ova faza Inicijative mladića je započela implementacijom u srednjim školama, što joj je omogućilo da postigne visok nivo učešća mladića i devojaka uzrasta od 14-19 godina. Fokus na mlade ljude je važan, jer je adolescencija ključni trenutak u procesu socijalizacije, kada se stavovi i ponašanja kod mladih ljudi još uvek razvijaju. U školama koje učestvuju u programu, sesije Programa Y održavaju obučeni edukatori i one su integrisane u redovni raspored časova tokom školske godine, sa fokusom na četiri ključna programska područja: (1) rodni stavovi; (2) nasilje; (3) seks, zdravlje i dobrobit; i (4) upotreba alkohola i droga.

Inicijativa mladića proteže se i izvan učionica. Program uključuje dodatna obuka za rezidente gde facilitatori održavaju dodatne sesije i ?teambuilding-e u opuštenom okruženju. Pored toga, program uključuje i kampanju o zdravim stilovima života koja ima za cilj da ojača ključne poruke Inicijative mladića i podstakne promene na nivou škole i šire. Kampanja je podržana raznim edukativnim materijalima, društvenim medijima i „aktivnostima“ koje organizuju i sprovode učenici, članovi „Budi muško“ klubova (skraćeno BMK).

Šta je to Budi Muško?

Budi muško klubovi su osnovani kao klubovi srednjoškolaca koji se na kreativan način bave dizajniranjem i implementacijom kampanja i aktivnostima u školama i zajednicama. Budi muško klubovi nisu klubovi koji uključuju samo mladiće, mada bi njihovo ime moglo navesti na pomisao da jesu. Ovi klubovi uključuju podjednako mladiće i devojke sa ciljem izgradnje zdravih životnih stilova za sve njih. Razlog za to je što su klubovi u regionu dostigli visok nivo brenda i prepoznatljivosti, kao pozitivan životni stil za mlade ljude.

Članovi „Budi muško“ klubova su i mladići i devojke, a u regionu okupljaju nekoliko stotina aktivnih članova. Na Balkanu trenutno postoji 30 aktivnih „Budi muško“ klubova sa oko 2.500 aktivnih članova. Vodeća filozofija Inicijative mladića je da mladiće ne treba posmatrati kao prepreku miru i rodnoj ravnopravnosti, već kao ključne saveznike u promociji nenasilnih, zdravih odnosa i zajednica. Devojke, kao aktivne članice zajednice, treba da budu aktivne učesnice u društvu, kao i pokretači promena.

Ovih dana smo svedoci da devojke nisu samo žrtve nego i izvršioci nasilja u manjoj meri. I mladići i devojke u adolescenciji zahtijevaju dodatnu edukaciju o zdravim životnim stilovima i prevenciji rodno zasnovanog nasilja kao vodič za rodnu ravnopravnost i rodno ravnopravno društvo. Inicijativa mladića veruje da ako učenici uče o nasilju, kao i o tome kako da preispituju dominantne rodne norme i ako imaju priliku da primene ove nove ideje i veštine u sigurnom okruženju, verovatnije je da će internalizovati ove informacije koje će s vremenom rezultirati rodno prihvatljivijim, zdravijim i nenasilnim životnim stilovima.

Štaviše, kako se grupne norme počinju menjati, program pomaže u stvaranju tolerantnijeg i prijateljskog okruženja na nivou škole. Ovaj put promena, kojeg mladići i devojke primenjuju kroz nove ideje, ojačan je sa nekoliko struktura podrške, kao što su nenasilni uzori (npr. facilitatori Inicijative mladića), podrška putem društvenih mreža, kao i stimulativno školsko okruženje.

Više informacija o programu „Inicijativa mladića“, kao i fazama implementacije, možete pronaći na zvaničnom web sajtu programa: www.youngmeninitiative.net

Razvio:

Podržali:

Posetite YMI:

Naši partneri:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.