Šta je Y pokret?

Pridruži nam se! Vreme je za promenu!

Y Pokret ima cilj da približi raznovrsne glasove civilnog društva, neformalnih grupa građana, roditelja, nastavnika i drugih strana zainteresovanih ka istom cilju – da zagovaraju i da se zalažu za prevenciju nasilja, rodnu ravnopravnost, obrazovanje o zdravim životnim stilovima u školama širom Balkana. 

Ovo zahteva inovativan i sistematski pristup i snažnu posvećenost svih ljudi da zajedno rade na stvaranju pozitivnog i mirnog društva za mlade ljude na Zapadnom Balkanu. Pored regionalnih i lokalnih aktivnosti, potrebni su nam akteri iz zajednice da zajedno delujemo kako bismo ostvarili održive promene u budućnosti.

Nastojimo da kod donosioca odluka snažno zagovaramo razvoj, promene i sprovođenje politika za mlade. U slučaju CARE-a, glavni cilj je smanjenje siromaštva i ostvarivanje socijalne pravde na globalnom nivou – a u slučaju Inicijative mladića to je uvođenje zdravih životnih stilova u obrazovanje podržavanjem kulture nenasilja.

PROMENA KOJU ŽELIMO DA VIDIMO:

  • Da obrazovni program za razvoj životnih veština kao što je Program Y postane obavezan u formalnom nastavnom planu i programu za škole u regionu Zapadnog Balkana;
  • Da platforma za zagovaranje Inicijative mladića deluje kao resursni centar u obrazovanju iz oblasti životnih veština i središte zagovaranja za osnaživanje članova da razmenjuju iskustva i preduzimaju zajedničke akcije na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou;
  • Da osnažene zajednice deluju kao dugoročni agenti promene u prevenciji nasilja, rodnoj ravnopravnosti, životnim veštinama i zdravstvenom obrazovanju u školama;
  • Izmenjeni stavovi o prevenciji nasilja, rodnoj ravnopravnosti, životnim veštinama i zdravstvenom obrazovanju mladih ljudi na Balkanu;

Kroz Y Pokret, CARE i partneri Inicijative mladića zalažu se za: 

Ravnopravnost – jer vjerujemo da razlike treba poštovati i saslušati, a svaku osobu treba vrednovati prema njihovom jedinstvenom doprinosu u bilo kojem društvu.

Raznovrsnost – imamo različite pristupe u radu sa različitim zajednicama, ali težimo da postignemo iste ciljeve.

Inovacije i kreativnost – postavljamo izazov pred sebe i okruženje koristeći razmišljanje „van okvira“ kako bismo ostvarili najbolje rezultate i naše ciljeve.

Solidarnost – naša koalicija se zasniva na snažnim partnerstvima različitih aktera, gde negujemo poštovanje i toleranciju.

Transparentnost i odgovornost – snažno verujemo u promenu koju želimo da napravimo, vođenu sopstvenim primerima i zasnovanu na visokoj transparentnosti i snažnim garancijama za naše pristupe.

Omladinsko liderstvo – naše aktivnosti sprovode mladi za mlade i čvrsto verujemo da mladim ljudima treba dati šansu da uvode inovacije, donose rešenja i postavljaju izazove za svet oko nas.

CARE stavlja rodnu ravnopravnost u središte jer znamo da ne možemo prevazići siromaštvo i socijalnu nepravdu dok svi ljudi nemaju jednaka prava i mogućnosti. Svesni smo da su odnosi moći između rodova i starosnih dobi nejednaki i da moramo osporavati patrijarhat i promovisati rodnu ravnopravnost kako bismo postigli socijalnu pravdu.

Razvijamo i tražimo partnerstva sa svim dobronamernim, posvećenim i doslednim pojedincima i organizacijama i institucijama, posebno mladima i njihovim roditeljima, nastavnicima, vršnjačkim edukatorima, sportskim i socijalnim radnicima, pedagozima, psiholozima, aktivistima, članovima akademske zajednice koji dele istu viziju i vrednosti za postizanje ciljeva.

Vreme je za promenu!

Ako ste pojedinac/organizacija sa motivacijom i entuzijazmom i čitajući ovo voljni ste da podržite/pridružite se našem pokretu – kliknite ovde!

Razvio:

Podržali:

Posetite YMI:

Naši partneri:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.