Šta je Program Y?

Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i devojaka

ŠTA: „Program Y – mladi“ je priručnik za obuku koji ima cilj promociju rodne ravnopravnosti i zdravih životnih stilova kod mladića i devojaka obrađivanjem nekih od društvenih konstrukcija maskuliniteta i feminiteta kao strategije za izgradnju važnih životnih veština kod mladića i devojaka u periodu njihovog prelaska u doba rane zrelosti.

Ovaj priručnik se sastoji od 4 tematska obrazovna dela:

 • Razvoj identiteta
  • Identitet, razum i osećanja
  • Rod i rodne norme
 • Nasilje je OUT
  • Od nasilja do mirne koegzistencije
  • Od nasilja do poštovanja u intimnim vezama, samokontrola i upravljanje emocijama
  • Psihoaktivne supstance
 • Seksualnost i zaštita seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava
  • Zdrava seksualnost, adolescentske trudnoće i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava
  • Trudnoća, da ili ne, seksualno prenosive infekcije (SPI) i HIV i AIDS
 • Roditelji 21. vijeka
  • Očinstvo i majčinstvo

KO: Program Y se fokusira na rešavanje pitanja rodne nejednakosti, praksi štetnih po zdravlje i nasilja u svakodnevnom životu mladića i devojaka uzrasta od 14 do 19 godina u školama i zajednici.

Ovaj priručnik je namenjen za upotrebu profesorima, stručnom osoblju, zdravstvenim radnicima i/ili drugim stručnjacima, edukatorima, trenerima ili volonterima koji rade ili žele da rade sa mladim ljudima.

GDJE i KAKO: Svaka aktivnost je osmišljena tako da traje između 45 i 90 minuta i može se realizovati u različitim okruženjima, od škola, omladinskih i sportskih klubova do parkova i vaspitno-popravnih domova za maloletnike. Takođe je potrebno da osoba koja planira i implementira radionice stvori sigurno okruženje za učenje i izvođenje različitih vežbi sadržanih u ovom priručniku. Osobe koje sprovode edukacije treba da budu obučeni, iskusni i kvalifikovani edukatori (za više informacija o tome kako postati edukator proverite naš E-KURS ili nas direktno KONTAKTirajte).

ZAŠTO: Ovaj priručnik smo kreirali i ponudili ga školama, organizacijama i pojedincima na besplatno korišćenje kako bi mogli da koriste ove nove i proverene principe kao dragoceni resurs za promociju odgovornog, nenasilnog, rodno-ravnopravnog i zdravijeg odlučivanja.

KADA: Počnite sada. Preuzmite Program Y i saznajte više.

Razvio:

Podržali:

Posetite YMI:

Naši partneri:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.