Rezultati Programa Y

Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i devojaka

1. Obrazovni program

Srž intervencije Inicijative mladića kroz Program Y je niz grupnih edukativnih radionica praćenih kampanjom društvenih normi koja promoviše kritičko i lično razmišljanje o rodu, maskulinitetima i zdravlju, sa snažnim fokusom na prevenciju nasilja.

Radionice su izuzetno participativne i bave se pitanjima zdravlja i odnosa iz rodne perspektive, uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje, komunikaciju i pregovore, upotrebu droga i alkohola, upravljanje ljutnjom i sprečavanje nasilja. Jedan od najvažnijih ciljeva CARE-a i partnerskih organizacija je uvođenje Programa Y (rad sa devojkama i mladićima) u nastavni plan i program srednjih škola.

U ovom procesu, uspešna saradnja sa predstavnicima ministarstava, pokrenula je niz obuka za profesore gde oni uče o metodologiji Programa Y, a takođe dobijaju tehničku pomoć́ od omladinskih partnerskih organizacija za implementaciju programa u svojim školama.

Snažnim zagovaračkim radom CARE-a i partnerskih organizacija, kao i raznih zainteresovanih strana koji su bili deo programa kao nastavnici, socijalni radnici, profesori i predstavnici vlada – Program Y je postao prepoznatljiv u regionu u oblasti obrazovanja što je takođe potvrđeno međunarodnom nagradom koju dodeljuje Evropska mreža za globalno obrazovanje (Global Education Network Europe – GENE) za 2017. godinu, za izuzetan doprinos inovacijama u globalnom obrazovanju.

Do sada je program akreditovan u Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu* od strane nadležnih ministarstava obrazovanja. Ono što je najvažnije, u Hercegovačko-neretvanskom i Bosansko-podrinjskom kantonu u Bosni i Hercegovini on je sada obavezan, što znači da se tokom 25% redovnih časova odeljenske zajednice mora razgovarati o temama iz Programa Y. Pored toga, snažan naglasak na značaju metodologije Programa Y i zalaganje za njegovo uključivanje u obrazovni sistem u Republici Srpskoj povećalo je institucionalno poverenje zbog čega je obrazovni program o zdravim životnim stilovima utemeljen na Programu Y postao deo strateških vladinih opredeljenja. 

U posljednjih 10 godina 100.000 mladih ljudi uzrasta od 14 do 18 godina prošlo je kroz rodno transformativne programe kao što su Program Y i Program M u više od 130 zajednica.

2. Intervencije u školama

Program Y se pretežno sprovodi u srednjim školama, što mu omogućava da postigne visok nivo učešća mladića i devojaka uzrasta od 15 do 18 godina. U školama koje učestvuju u ovom programu, edukativne sesije održavaju obučeni facilitatori i one čine sastavni deo redovnog rasporeda nastave tokom školske godine, sa fokusom na četiri ključna programska područja: 

  • rodni stavovi
  • nasilje
  • seksualno i reproduktivno zdravlje
  • upotreba alkohola i droga

Program Y takođe se proteže izvan učionice. Ovaj Program uključuje opcionalne rezidentne treninge i okupljanja na kojima facilitatori održavaju dodatne sesije i aktivnosti izgradnje tima u opuštenijem okruženju. Drugi važan aspekt Programa je kampanja „Budi muško“, kao i druge kampanje koje imaju za cilj da pojačaju ključne poruke Inicijative mladića i podstaknu promene na nivou škole i šire. Kampanja je podržana raznim edukativnim materijalima, društvenim medijima i „akcijama“ koje organizuju i sprovode učenici, članovi „Budi muško“ klubova (BMK). U regionu Balkana postoji 30 aktivnih BMK klubova sa 2.500 aktivnih članova..

3. Intervencije u zajednici

Inicijativa mladića širi svoje aktivnosti unutar i izvan škola. Partneri Inicijative mladića sa mladićima i devojkama osmišljavaju različite akcije u zajednici, pozorišne predstave, BMK TV i radio, forume, okrugle stolove i konferencije sa ciljem da okupe sve relevantne aktere da razgovaraju o važnosti rada sa mladićima na prevenciji nasilja i promociji rodne ravnopravnosti. Svake godine partneri organizuju različite konferencije i okrugle stolove.

Jedan tok intervencija Inicijative mladića usmeren je na rad sa sportskim grupama, studentima pedagogije, novinarima i u osnovi svim grupama koje imaju uticaja na mlade u svakodnevnom životu.

Razvio:

Podržali:

Posetite YMI:

Naši partneri:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.