Inicijativa mladića

Prevencija rodno uvjetovanog nasilja na Zapadnom Balkanu – kratka povijest našeg rada

Od 2006. godine inicijativa za rješavanje pitanja rodne ravnopravnosti, zdravih životnih stilova i prevencije svih vrsta nasilja i ekstremizma na Zapadnom Balkanu – Inicijativa mladića (Young Men Initiative – YMI) – radi na izgradnji rodno ravnopravnijih stavova i ponašanja mladih te smanjenju interpersonalnog i rodno uvjetovanog nasilja (uglavnom nasilja koje vrše mladići nad svojim vršnjacima, drugim mladićima, kao i mladići nad djevojkama) u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Inicijativa mladića se 2010. godine proširila na Kosovo*, a 2013. godine i na Albaniju. CARE International Balkan, uz tehničku potporu Instituta Promundo, Rio de Janeiro, Brazil, i Međunarodnog centra za istraživanje položaja žena (ICRW), Washington, Sjedinjene Američke Države, te uz financijsku potporu Ministarstva vanjskih poslova Norveške i Oak zaklade, kreirao je niz priručnika za preispitivanje društvenih normi vezanih za maskulinitet i nasilje kroz edukativne radionice koje se održavaju u školama i društveno angažirane kampanje namijenjene mladićima uzrasta od 14 do19 godina.

Pristup Inicijative mladića utemeljen je na rodno-transformativnom kurikulumu prilagođenom i osmišljen je da izazove kritičko razmišljanje o rodnim normama koje pokreću nasilje i druge štetne oblike ponašanja. Program je fokusiran na visokorizičnu konzumaciju alkohola zbog visokih stopa uporabe alkohola u regiji i time povećane vjerojatnoće za nasilje u mnogim situacijama. Kao jedan od prvih sustavnih napora utemeljenih na dokazima u regiji, koji se konkretno bavi ponašanjem i ranjivostima mladića iz rodne perspektive, Inicijativa mladića je dovela do pozitivnih rezultata na različitim razinama i korisnih shvaćanja za osmišljavanje programa za mlade u regiji i šire.

Od malog kvalitativnog istraživanja o stavovima i ponašanju mladića, Inicijativa mladića je tijekom godina prerasla u sveobuhvatan program s različitim komponentama namijenjenim mladima, roditeljima, profesorima, prosvjetnim radnicima, studentima, novinarima i drugim važnim zainteresiranim stranama.Kliknite ovdje da biste pročitali više.

U 2013. godini CARE i partneri, lokalne nevladine organizacije za mlade, počeli su razvijati program namijenjen mladim ljudima u školama Program Y – Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka uz potporu Austrijske razvojne kooperacije, Vlade Švicarske, Oak zaklade i CARE-a Njemačka – Luksemburg. Ova faza Inicijative mladića započeta je implementacijom u srednjim školama, čime je omogućena visoka razina sudjelovanja mladića i djevojaka uzrasta od 14 do19 godina. Fokus na mlade ljude je važan, jer je adolescencija ključni trenutak u procesu socijalizacije, kada se stavovi i ponašanja mladih još uvijek razvijaju. U školama sudionicama, sesije Programa Y održavaju obučeni edukatori i one su integrirane u redovni raspored sati tijekom školske godine, s fokusom na četiri ključna programska područja: (1) rodni stavovi, (2) nasilje, (3) seks, zdravlje i dobrobit, i (4) uporaba alkohola i droga. Inicijativa mladića proteže se i izvan učionica. Program uključuje i rezidencijalni trening gdje facilitatori održavaju dodatne sesije i aktivnosti izgradnje timova u sve imerzivnijem okruženju. Sastavni dio programa je i kampanja životnih stilova “Budi muško” koja ima za cilj ojačati ključne poruke Inicijative mladića i potaknuti promjene na razini škole i šire. Kampanja je podržana raznim edukativnim materijalima, društvenim medijima i “aktivnostima” koje organiziraju i provode učenici, članovi “Budi muško” klubova (kratica: BMK).

“Budi muško” klubovi su osnovani kao klubovi srednjoškolaca koji se na kreativan način bave dizajniranjem i implementacijom kampanja i aktivnosti u školi i zajednici. Oni ne uključuju samo mladiće, mada bi njihovo ime moglo navesti na takvu pomisao. Njih sačinjavaju podjednako mladići i djevojke, i to s ciljem izgradnje zdravih životnih stilova za sve. Naime, “Budi muško” klubovi postali su u regiji prepoznatljiv brand pozitivnog životnog stila za mlade ljude.

Na Balkanu trenutno postoji 30 aktivnih “Budi muško” klubova s oko 2500 aktivnih članova. Vodeća filozofija Inicijative mladića je da mladiće ne treba promatrati kao prepreku miru i rodnoj ravnopravnosti, već kao ključne saveznike u promidžbi nenasilnih, zdravih odnosa i zajednica. Djevojke, kao aktivne članice zajednice, trebaju biti sudionice u društvu i pokretačice promjena. Ovih dana smo svjedoci da one nisu samo žrtve nego i izvršiteljice nasilja u manjoj mjeri. I mladići i djevojke u adolescenciji zahtijevaju dodatnu edukaciju o zdravim životnim stilovima i prevenciji rodno uvjetovanog nasilja, odnosno vodič za rodnu ravnopravnost i takvo društvo uopće. Ako učenici i učenice uče o nasilju i načinima kako da preispituju dominantne rodne norme i ako imaju priliku da primijene ove nove ideje i vještine u sigurnom okruženju, vjerojatnije je da će internalizirati ove informacije koje će s vremenom rezultirati rodno prihvatljivijim, zdravijim i nenasilnim životnim stilovima. Štoviše, kako se grupne norme počinju mijenjati, program pomaže u stvaranju tolerantnog i prijateljskog okruženja na razini škole. Ovaj put promjena, koji mladići i djevojke primjenjuju i tako internaliziraju nove ideje, ojačan je pomoću nekoliko struktura potpore, kao što su nenasilni uzori (npr. facilitatori Inicijative mladića), potpora društvenih mreža i stimulativno školsko okruženje. Više informacija o programu Inicijativa mladića i fazama implementacije možete pronaći na službenoj web-stranici: www.youngmeninitiative.net

Razvio:

Podržali:

Posjetite YMI:

Naši partneri:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.