Obrazovna osnova

Inovativna ulaganja u znanje, životne veštine, stavove i vrednosti učenika i učenica.

Obrazovanje u Programu Y je usmereno na učenike, a proces se oslanja na vešto sprovođenje edukacije. S obzirom na to da je učenik u centru pažnje, celokupni koncept obrazovanja izgrađen je oko njega/nje na način da učenik/ca dobije priliku prvo da proceni, a kasnije da izvrši ponovnu procenu svojih trenutnih percepcija, uverenja i normi, i da kroz učenje i usvajanje novih veština promeni svoje stavove i ponašanja, kao i proširi opseg svojih životnih veština koje su ključne za dalji razvoj.

Tokom prve godine sprovođenja Programa Y pokušali smo da osnažimo mlade ljude da prepoznaju štetne i stereotipne norme, da utičemo na njihove stavove i da im ponudimo kognitivne i psiho socijalne resurse da se efikasno suprotstave takvim normama. Ne samo da želimo da utičemo na njihove stavove i svest o normama, želimo da ih uključimo kroz aktivnosti kampanja i radionica u transformaciju normi usmerenih na izgradnju novog sistema vrednosti koji doprinosi zdravlju i opštem blagostanju svakog adolescenta.

Program Y je priručnik koji predstavlja kako raditi sa mladim ljudima korišćenjem sveobuhvatnog pristupa. Ovo podrazumeva daleko složeniji pristup učenju u poređenju sa uobičajenim metodama prisutnim u našem obrazovnom sistemu. Pored razvoja znanja i veština, ovaj sveobuhvatni program teži da razvija pozitivne i prosocijalne životne stilove među učenicima, u značajnoj meri doprinoseći njihovoj pripremi za zrelo doba.

Uzimajući u obzir da škola nije uvek jedino mesto gde mladi stiču nova znanja i životne veštine, prilagodili smo Program Y školama i formalnom obrazovanju tako da uključuje edukatore i trenere koji sprovode neformalne obrazovne intervencije u školama. Da bi se profesorima, pedagozima i školskim psiholozima omogućio bolji uvid u očekivane rezultate (tj. ishode učenja), u Program Y takođe su uključena uputstva za sprovođenje edukativnih radionica i sesija. 

Ishodi učenja isti su kao i ciljevi korišćeni za tumačenje promena u vezi sa oblastima, temama i implementiranim sesijama. Pojednostavljeno, ishodi učenja govore nam kako će se učenik koji je uključen u proces učenja zasnovan na metodologiji Programa Y promeniti nakon prolaska kroz ciklus radionica. Tradicionalni pristupi učenju pretpostavljaju da uz dovoljno znanja mlada osoba automatski ima dovoljno kompetencija za donošenje adekvatnih i „zdravijih“ odluka. Novi pristup koji Program Y promoviše i primenjuje je znatno složeniji od tradicionalnog „eks-katedra“ pristupa i usklađen je sa savremenim obrazovnim standardima. Pored odgovarajućeg znanja, Program Y podstiče usvajanje relevantnih stavova i vrednosti i motiviše mlade ljude da donose informisane odluke sa više samopouzdanja dok se suočavaju sa izazovima tokom adolescencije.

Razvio:

Podržali:

Posetite YMI:

Naši partneri:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.