Obrazovna osnova

Inovativna ulaganja u znanje, životne vještine, stavove i vrijednosti učenika/ca.

Obrazovanje u Programu Y je usmjereno na učenike, a proces se oslanja na vještu edukaciju. Učenik je u središtu pažnje i cjelokupni koncept obrazovanja izgrađen je oko njega/nje. Naime, učenik dobije priliku prvo procijeniti, a kasnije i analizirati svoje trenutačne percepcije, uvjerenja i norme te kroz učenje i usvajanje novih vještina promijeniti svoje stavove i ponašanja, kao i proširiti opseg svojih životnih vještina koje su ključne za daljnji razvoj.

Tijekom prve godine implementacije Programa Y pokušali smo osnažiti mlade ljude da prepoznaju štetne i stereotipne norme, utjecati na njihove stavove i ponuditi im kognitivne i psihosocijalne resurse da se učinkovito suprotstave takvim normama. Ne želimo samo utjecati na njihove stavove i svijest o normama, već ih i uključiti kroz aktivnosti kampanja i radionica u transformaciju normi usmjerenih na izgradnju novog sustava vrijednosti koji doprinosi zdravlju i općem blagostanju svakog adolescenta.

Program Y je priručnik koji predstavlja kako raditi s mladim ljudima korištenjem sveobuhvatnog pristupa. Ovo podrazumijeva daleko složeniji pristup učenju u usporedbi s uobičajenim metodama prisutnim u našem obrazovnom sustavu. Pored razvoja znanja i vještina, ovaj sveobuhvatni program teži razvijanju pozitivnih i prosocijalnih životnih stilova među učenicima, u značajnoj mjeri doprinoseći njihovoj pripremi za zrelo doba.

Uzimajući u obzir da škola nije uvijek jedino mjesto gdje mladi stječu nova znanja i životne vještine, prilagodili smo Program Y školama i formalnom obrazovanju tako da uključuje edukatore i trenere koji implementiraju neformalne obrazovne intervencije u školama. Da bi se profesorima, pedagozima i školskim psiholozima omogućio bolji uvid u očekivane rezultate (ishode učenja), u Program Y također su uključene upute za implementaciju edukativnih radionica i sesija.

Ishodi učenja isti su kao i ciljevi korišteni za tumačenje promjena u vezi s oblastima, temama i implementiranim sesijama. Pojednostavljeno, ishodi učenja govore nam kako će se učenik koji je uključen u proces učenja utemeljen na metodologiji Programa Y promijeniti nakon prolaska kroz ciklus radionica. Tradicionalni pristupi učenju pretpostavljaju da uz dovoljno znanja mlada osoba automatski ima dovoljno kompetencija za donošenje adekvatnih i “zdravijih” odluka. Novi pristup koji Program Y promiče i primjenjuje znatno je složeniji od tradicionalnog “ex cathedra” pristupa i usklađen je sa suvremenim obrazovnim standardima. Pored odgovarajućeg znanja, Program Y potiče usvajanje značajnih stavova i vrijednosti i motivira mlade ljude da donose informirane odluke s više samopouzdanja dok se suočavaju s izazovima tijekom adolescencije.

Razvio:

Podržali:

Posjetite YMI:

Naši partneri:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.