Rezultati Programa Y

Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i devojaka

1. Obrazovni program

Srž intervencije Inicijative mladića kroz Program Y je niz grupnih edukativnih radionica praćenih kampanjom društvenih normi koja promiče kritičko i osobno razmišljanje o rodu, maskulinitetima i zdravlju, sa snažnim fokusom na prevenciju nasilja.

Radionice su izuzetno participativne i bave se pitanjima zdravlja i odnosa iz rodne perspektive, uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje, komunikaciju i pregovore, uporabu droga i alkohola, upravljanje ljutnjom i sprečavanje nasilja. Jedan od najvažnijih ciljeva CARE-a i partnerskih organizacija je uvođenje Programa Y (rad s djevojkama i mladićima) u nastavni plan i program srednjih škola.

Uspješna suradnja s predstavnicima ministarstava u ovom procesu pokrenula je niz obuka za profesore gdje oni uče o metodologiji Programa Y te dobivaju tehničku pomoć od partnerskih organizacija za mlade za implementaciju programa u svojim školama.

Snažnim zagovaračkim radom CARE-a i partnerskih organizacija, kao i raznih zainteresiranih strana koje su bile dio programa, kao nastavnici, socijalni radnici, profesori i predstavnici vlada, Program Y je postao prepoznatljiv u regiji u oblasti obrazovanja, što je potvrđeno i međunarodnom nagradom koju dodjeljuje Europska mreža za globalno obrazovanje (Global Education Network Europe – GENE) za 2017. godinu, za izuzetan doprinos inovacijama u globalnom obrazovanju.

Do sada su program u Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu* akreditirala nadležna ministarstva obrazovanja. Ono što je najvažnije, u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i Bosansko-podrinjskom kantonu u Bosni i Hercegovini on je sada obvezan, što znači da se tijekom 25% redovnih sati razrednog odjela mora razgovarati o temama iz Programa Y. Pored toga, nažan naglasak na značaju metodologije Programa Y i zalaganje za njegovo uključivanje u obrazovni sustav u Republici Srpskoj povećali su institucionalno povjerenje zbog čega je obrazovni program o zdravim životnim stilovima utemeljen na Programu Y postao dio strateških vladinih opredjeljenja.

U posljednjih 10 godina 100.000 mladih ljudi uzrasta od 14 do 18 godina prošlo je kroz rodno transformativne programe kao što su Program Y i Program M u više od 130 zajednica.

2. Intervencije u školama

Program Y is predominately implemented in high schools, allowing it to achieve high levels of participation among young men and young wProgram Y se pretežno implementira u srednjim školama, što mu omogućava visoku razinu sudjelovanja mladića i djevojaka uzrasta od 15 do 18 godina. U školama koje sudjeluju u ovom programu, edukativne sesije održavaju obučeni facilitatori i one čine sastavni dio redovnog rasporeda nastave tijekom školske godine, s fokusom na četiri ključna programska područja:

  • Rodni stavovi
  • Nasilje
  • Seksualno i reproduktivno zdravlje
  • Uporaba alkohola i droga.

Program Y proteže se i izvan učionice. On uključuje moguća rezidencijalna okupljanja na kojima facilitatori održavaju dodatne sesije i aktivnosti izgradnje tima u imerzivnijem okruženju. Drugi važan aspekt programa je životna kampanja “Budi muško” koja ima za cilj pojačati ključne poruke Inicijative mladića i potaći promjene na razini škole i šire. Kampanja je podržana raznim edukativnim materijalima, društvenim medijima i “akcijama” koje organiziraju i provode učenici, članovi “Budi muško” klubova (BMK). Na Balkanu postoji 30 aktivnih BMK s 2500 aktivnih članova.

3. Intervencije u zajednici

Inicijativa mladića širi svoje aktivnosti unutar i izvan škola. Partneri Inicijative osmišljavaju s mladićima i djevojkama različite akcije u zajednici, kazališne predstave, BMK TV i radiopostaje, forume, okrugle stolove i konferencije s ciljem okupljanja svih značajnih sudionika da razgovaraju o važnosti rada s mladićima na prevenciji nasilja i promidžbi rodne ravnopravnosti. Svake godine partneri organiziraju različite konferencije i okrugle stolove.

Jedan tijek intervencija Inicijative mladića usmjeren je na rad sa sportskim skupinama, studentima pedagogije, novinarima, odnosno svim skupinama koje imaju utjecaja na mlade u svakodnevnom životu.

Razvio:

Podržali:

Posjetite YMI:

Naši partneri:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.