Partneri

CARE works in partnership with local NGOs - promoters of healthy lifestyles, gender equality and nonviolence.

CARE International Balkans

CARE International na Balkanu postoji od 1992. godine. Od svojih ranih dana, CARE-ov program je proširen i razrađen kako bi se zadovoljile različite potrebe ugroženog stanovništva u ovoj regiji. Njegova misija bila je pomoći u poslijeratnom oporavku i društveno-ekonomskom razvoju u bivšoj Jugoslaviji.

CARE na Balkanu sada čine četiri programska ureda sa sjedištem u Sarajevu, Beogradu, Skoplju i Prištini. Programski ured u Sarajevu upravlja manjim uredima vezanim za projekte u Banjoj Luci i Srebrenici (Bosna i Hercegovina). CARE djeluje po fleksibilnom modelu rada koji zahtijeva veće partnerstvo s lokalnim organizacijama civilnog društva, mrežama NVO-a i vladama.

CARE na Balkanu je fokusiran na dva ključna područja: Program rodne ravnopravnosti i Program socijalne i ekonomske inkluzije te na sljedeće strateške ciljeve:

  • Osnažiti procese koji pružaju potporu povratku ljudi u njihove domove ili pružiti alternativna rješenja za problem održivog života za ljude pogođene ratom;
  • Poboljšati pristup najranjivijih i najugroženijih članova društva minimalnim razinama socijalne zaštite i prava;
  • Povećati učinkovitost civilnog društva u rješavanju pitanja povezanih sa socijalnom rekonstrukcijom i inkluzijom;
  • Razviti održive ekonomske prilike i poboljšati socijalno blagostanje.

Posjetite web-stranicu: care-balkan.org

Centar ACT for SOCIETY (Djeluj za društvo)

Cilj Centra ACT for SOCIETY (Djeluj za društvo) je unapređenje zdravih životnih stilova i poticanje održivog razvoja društva. Njegov rad se sastoji u zalaganju za demokraciju i ljudska prava, u promidžbi kulture, povezivanju mladih, poticanju aktivnog sudjelovanja mladih u društvenom životu i procesima donošenja odluka, kako na lokalnoj tako i na državnoj razini.

Posjetite web-stranicu: www.actforsocietycenter.org

Association XY

Asocijacija XY je nevladina organizacija čija je misija poboljšati i promicati zdravlje i zdrave životne stilove građana Bosne i Hercegovine, s posebnim fokusom na mlade ljude i marginalizirane skupine. Asocijacija koristi načela planiranja utemeljenog na dokazima, međusektorske participativne suradnje i partnerstva, zagovarajući sustavna rješenja na svim razinama vlasti. U cilju pružanja obrazovanja i kvalitetnih i kontinuiranih zdravstvenih i nemedicinskih usluga, Asocijacija XY okuplja stručnjake, mlade ljude i volontere.

VPosjetite web-stranicu: www.asocijacijaxy.org

Center E8

Centar E8 je organizacija za mlade osnovana 2004. godine, sa sjedištem u Beogradu i regionalnim uredom u Vranju. Inovativnim obrazovnim programima, kampanjama i kroz različite metodologije educiramo, osnažujemo i podižemo svijest mladih ljudi o prevenciji nasilja i diskriminacije, promidžbi rodne ravnopravnosti i zdravlja, kao i o značaju aktivnog sudjelovanja.

Posjetite web-stranicu: e8.org.rs

Centar za savjetovanje, socijalne usluge i istraživanje – SIT

SIT je nevladina i neprofitna organizacija čija je misija pružanje usluga profesionalnog savjetovanja, istraživanja u različitim oblastima i sprečavanje negativnih pojava s ciljem doprinosa i poboljšanja zdravlja i socijalne zaštite. Glavni cilj SIT-a je inkluzivno društvo za pripadnike svih rodova, etničkih skupina, seksualnosti ili religija, društvo u kome su svi ljudi jednaki i oslobođeni diskriminacije te svijet bez nasilja gdje se ljudska prava promiču i štite.

Posjetite web-stranicu: www.sit-ks.org

Asocijacija mladih “George Williams” na Kosovu

Asocijacija mladih “George Williams” na Kosovu je organizacija koja kao svoju temeljnu vrijednost ističe volontere čiji je glavni cilj nadahnuti i ohrabriti liderstvo mladih te pomoći zdravom razvoju zajednica. Crveni trokut YMCA-e također utjelovljuje naše vrijednosti i pristup radu, odnosno naš tim pokušava osigurati da svi projekti pomažu ljudima u razvijanju uma, tijela i duha. Asocijacija želi biti inkluzivan pokret: izgrađivati buduće i sadašnje lidere, ulagati u mlade, promicati mir i jedinstvo te slaviti međusobne razlike i različitosti.

Posjetite web-stranicu: www.ymcakosovo.com

Perpetuum Mobile

Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice je nevladina organizacija koja nastoji stvoriti društvo poštovanja, uspjeha i mogućnosti za mlade ljude. Organizacija je osnovana u srpnju 2006. godine. Njeni osnivači imaju više od sedamnaest godina iskustva u radu nevladinih organizacija. Danas Perpetuum mobile djeluje u Bosni i Hercegovini i šire. Ima kvalificirano osoblje koje je odradilo više od 4000 dana obuke u BiH i regiji. Također, kao organizacija otvorena za suradnju okuplja veliki broj volontera i stručnih suradnika u domeni znanosti, politike, ekonomije i mnogih drugih oblasti društva.

Posjetite web-stranicu: www.pm.rs.ba

SMART Kolektiv

SMART je nezavisna, neprofitna organizacija osnovana 2003. godine u Beogradu. Pionir je u promidžbi koncepta korporativne društvene odgovornosti i razvoju socijalnog poduzetništva u Srbiji.

Polazeći od ideje povezivanja poduzeća i društva, Smart pronalazi načine primjene poslovnih iskustava i logike u rješavanju društvenih problema, pomažući kompanijama da artikuliraju i strateški komuniciraju sa zajednicom, a raznim društvenim skupinama da zainteresiraju poslovni svijet za svoje potrebe i inicijative te postanu inovativnije, učinkovitije i održivije.

Misija SMART kolektiva je doprinijeti pozitivnim društvenim promjenama povezujući kompanije i organizacije civilnog društva, pomažući kompanijama usvojiti društvene vrijednosti, a organizacijama razviti poslovne vještine, inovacije i održivost.

Posjetite web-stranicu: smartkolektiv.org

Status M

Status M je neprofitna organizacija čiji je cilj podizanje svijesti, ispitivanje i dekonstrukcija prevladavajućih društvenih normi i stereotipa. Kroz neformalno obrazovanje i lokalni aktivizam Status M jača i potiče, prije svega dječake, muškarce i marginalizirane članove društva da aktivno doprinesu transformaciji našeg društva. Obavještavanjem javnosti, jačanjem stručnjaka i zalaganjem za unapređenje javnih politika i prakse, Status M gradi nenasilno, inkluzivno i rodno ravnopravno društvo.

Posjetite web-stranicu: www.status-m.hr/en

Youth Power / Snaga mladih

Youth Power je nevladina organizacija čija je vizija društvo u kome su mladi ljudi poštovani, uspješni i imaju priliku razvijati svoje potencijale. Naša misija je stvaranje inkluzivnih društava zagovaranjem, obrazovanjem i promidžbom zdravih životnih stilova, ravnopravnosti, dijaloga, sprečavanja nasilja i angažiranja zajednice.

Posjetite web-stranicu: eng.youth-power.org

Omladinski edukativni klub Sinergija

Omladinski edukativni klub Sinergija je nevladina organizacija iz Kosovske Mitrovice koja unapređuje status mladih kroz obrazovanje, istraživanje, promidžbu i prevenciju. Građanski aktivizam, rodna ravnopravnost i nenasilno ponašanje temeljne su vrijednosti našeg rada. OEK Sinergiju čini 220 volontera i radnika posvećenih poboljšanju statusa mladih na sjeveru Kosova.

Posjetite web-stranicu: oek-sinergija.org

Razvio:

Podržali:

Posjetite YMI:

Naši partneri:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.