Kampanje

Promijenite trendove i smanjite rizik potencijalno opasnog i štetnog ponašanja među mladima.

Zašto kampanje za mlade?

Prevencija nasilja i promidžba zdravih životnih stilova mladih ljudi važan je dio šire komunikacijske strategije promidžbe i zaštite zdravlja mladih u gotovo svim modernim zemljama. Bez obzira radi li se o nasilju, sprečavanju uporabe psihoaktivnih supstanci ili seksualno prenosivih infekcija, suvremeni obrazovni sustavi kombiniraju formalno i neformalno obrazovanje sa zdravstvenim kampanjama, sve u cilju uklanjanja čimbenika rizika koji su identificirani kao važne odrednice zdravlja. Kampanje ne samo da imaju moć utjecaja na čimbenike rizika, one zapravo mogu biti pokretačka snaga, tj. mogu mobilizirati mlade i odrasle ljude da se aktivno uključe u transformaciju okruženja u kojem žive ili idu u školu, s ciljem postizanja sveobuhvatnijih i složenijih zdravstvenih ishoda.

Ako u određenoj školi postoji kritična masa mladih ljudi koji određene oblike nasilja (etiketiranje, ogovaranje, zadirkivanje, itd.) doživljavaju kao prihvatljivo ponašanje i ne vide koliko je ono štetno po one koji su mu izloženi, kampanja bi trebala potaknuti promjene stavova kod mladih ljudi koji bi potom takve oblike ponašanja označili i prepoznali kao štetne te im se aktivno suprotstavili kao neprihvatljivim u njihovom okruženju, školi ili široj zajednici.

Tijekom godina Program Y je implementirao više od 5000 različitih aktivnosti kampanja, u više od 130 zajednica širom regije, uključujući više od 600.000 ljudi, uglavnom mladih. Prema brojnim rezultatima istraživanja i evaluacija, sudjelovanje u kampanjama, izloženost kampanjama i sudjelovanje u radionicama (kombinirani pristup) doprinijeli su poboljšanju stavova i ponašanja kod mladića i djevojaka u različitim sferama njihovog života.

Najvažnije kampanje koje smo implementirali su:

Kampanja: Budi muško

Ova kampanja prepoznata je kao jedna od najboljih protiv nasilja na Balkanu u današnje vrijeme, a važno je reći da je nastala iz fraze koja je ovdje česta: “Budi muško!” Ako ste iz ove regije, vjerojatno se lako možete sjetiti kada ste je posljednji put čuli.

Biti muškarac na Balkanu, naročito mladić, nije lako. Ni djevojkama nije ništa lakše jer još uvijek živimo u patrijarhalnim društvima s prevladavajućim krutim tradicionalnim normama.

Posljednji put kada ste čuli izraz “Budi muško” to je najvjerojatnije bilo u negativnom kontekstu poput: “Budi muško, pokaži da si pravi muškarac, udari ga!”, “Zašto plačeš? Ti si muško!”, “Treba li ti žena kazati kako da se ponašaš? Hajde, budi muško!” ili “Kakav si ti to muškarac? Muškarci su jaki, a ne takve mlakonje, budi muško!”, “Tko je muško u ovoj kući? Budi pravi muškarac!” Pokušajte zamisliti kako takvi izrazi mogu utjecati na mladiće u godinama kada se formiraju kao ličnosti, ali i na djevojke koje su u velikoj mjeri izravno pod utjecajem težine ovih fraza i postupaka koji proizlaze iz njih.

Upravo zbog ovih negativnih percepcija i povezanih posljedica Inicijativa mladića je pokrenula kampanju “Budi muško” još 2008. godine. Kampanju je razvio Smart kolektiv iz Beograda, koji posjeduje stručno znanje u oblasti razvoja društvenih normi ili socijalno angažiranih kampanja. Kampanja je nastajala na participativan način – uz aktivno sudjelovanje mladih ljudi iz regije u svim fazama njenog razvoja.

Sveobuhvatna tema kampanje “Budi muško” je osporavanje krutih normi maskuliniteta. Podteme uključuju prevenciju nasilja nad ženama i vršnjačkog nasilja (ili maltretiranja) te promidžbu seksualnog zdravlja i zdravih odnosa, a mnoge su obrađene u radionicama. Ton kampanje je provokativan, ali ne zvuči kao držanje prodike. Ova kampanja koristi privlačan vizualni identitet kako bi navela mladiće da razmišljaju o prednostima i o tome kako je “cool” biti uključen u ravnopravnije i nenasilne oblike ponašanje i životne stilove.

Pokrenuta je u srednjim školama u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini s ciljem:

 • Promidžbe edukativnih radionica u srednjim školama;
 • Privlačenja mladih ljudi da sudjeluju u programu;
 • Prenošenja edukativnih poruka većem broju mladih ljudi na Zapadnom Balkanu.

Ključne poruke kampanje vezane su za promjenu negativnih stavova mladih ljudi prema vršnjačkom nasilju i nasilju uopće, kao i za izgradnju životnih vještina mladih ljudi radi promidžbe zdravijih životnih stilova.

Kampanju su pratile razne poruke koje imaju za cilj promjenu pravila i poticanje mladih da razmišljaju na potpuno drugačiji način. Slogani koji su se koristili i koji se i danas koriste su: “Budi muško – zaljubi se!”, “Budi muško – bildaj mozak!”, “Budi muško – pokaži osjećanja!”, “Budi muško – protiv nasilja”, “Budi muško – ne budi nasilnik!”, i mnogi drugi. Jasna i zanimljiva poruka je veoma važna u osporavanju stereotipa s kojima se mladi ljudi suočavaju te u pružanju adekvatnih načina za njihovo prevladavanje.

Kampanja: Reagiraj ljudski

Kampanja “Reagiraj ljudski” fokusirana je na intervenciju promatrača, odnosno na filozofiju i strategiju za sprečavanje različitih oblika nasilja, uključujući uznemiravanje, seksualno uznemiravanje, seksualno zlostavljanje i nasilje nad intimnim partnerom.

Tko su promatrači?

Promatrači su osobe koje gledaju nasilje ili su svjedoci uvjeta koji podržavaju nasilje. Oni nisu izravno uključeni, ali imaju mogućnost intervenirati, govoriti ili učiniti nešto po tom pitanju. Oni su netko tko je prisutan i tako potencijalno u stanju obeshrabriti, spriječiti ili prekinuti incident.

Promatrači su prisutni/svjedoci nasilnih situacija – oni su prijatelji žrtve i/ili počinitelja, drugi učenici, članovi tima, susjedi, itd. Oni su “publika” – nasilnici često koriste svoje žrtve i nasilnu situaciju kako bi pokazali svoju snagu i superiornost u skupini. Zbog toga se vršnjačko nasilje obično dešava pred publikom – uživo ili putem interneta (offline ili online).

Kako promatrači reagiraju?

Većina njih ništa ne radi. Pasivno prihvaćaju maltretiranje, gledaju i ne rade ništa. Oni su publika nasilnika i tiho prihvaćanje koje omogućava nasilniku da nastavi s takvim ponašanjem. Osjećaju se nemoćni učiniti bilo što zbog straha da i oni ne postanu žrtve.

Jedni podržavaju nasilnike – potiču maltretiranje smijući se, navijajući ili komentirajući. Drugi se pridružuju maltretiranju. Žele zadržati svoj položaj u hijerarhiji skupine i biti na pobjedničkoj strani. Ne vole ili ne podržavaju nasilje i loše se osjećaju zbog svog ponašanja.

Treći igraju ključnu ulogu u sprečavanju ili zaustavljanju uznemiravanja – izravno interveniraju odvraćajući pažnju nasilnika, pozivajući u pomoć ili pomažući žrtvi. Njih prvenstveno vodi osjećaj odgovornosti.

Slogan i poruke kampanje

Glavni slogan ili naslov kampanje je REAGIRAJ LJUDSKI.

Pozovite promatrače da reagiraju – da ustanu, progovore, nešto urade. Ovim pozivom želimo pozvati i motivirati promatrače da reagiraju na način na koji bi svako ljudsko biće reagiralo, a to je da pomognu nekome. Želimo se pozvati na osnovne i univerzalne ljudske vrijednosti poštovanja, sigurnosti, ljubavi, pravde, jednakosti i samog života. Svi smo ljudi, bez obzira na rod, rasu, religiju, nacionalnost ili seksualnost.

Neki naši slogani/poruke su:

Reagiraj ljudski…

 • … progovori
 • … pomozi žrtvi
 • … ustani
 • … protiv nasilja
 • … traži pomoć
 • … odvrati nasilnika.

Ubacivanjem ideja i savjeta za ono što možete uraditi u određenoj situaciji u glavni slogan, želimo ohrabriti i osnažiti promatrače da igraju ključnu ulogu u sprečavanju ili zaustavljanju uznemiravanja, odnosno da izravno interveniraju i ne ugrožavaju ni sebe pri tome, što je također veoma važno.

Kroz kampanju želimo:

 1. Podići svijest da je pasivnost način odobravanja nasilja, pozivajući promatrače da reagiraju!
 2. Motivirati promatrače da preuzmu aktivniju ulogu u borbi protiv nasilja, da reagiraju!
 3. Educirati mlade ljude da prepoznaju nasilje i podignu svijest o različitim oblicima nasilja!
 4. Dati mladim ljudima savjete o tome kako reagirati u danoj situaciji, osnažiti ih i ohrabriti na to!

Kampanja “Reagiraj ljudski” implementira se u okviru projekta Inicijativa mladića koji realizira organizacija CARE International Balkan, u zemljama sjeverozapadnog Balkana kroz aktivnosti partnerskih “Budi muško” klubova od 2015. godine.

Kampanja: PaziSex

“Kampanja “PaziSex” i web-stranice (možete ih pronaći u nastavku) osmišljeni su s ciljem da mladima pruže privlačan i prijateljski naklonjen edukativni materijal, gdje mogu pronaći važne informacije o seksualnosti, seksualnom razvoju i orijentaciji, prvom seksualnom iskustvu, različitim oblicima vršnjačkog pritiska, kontracepciji, SPI, itd.

Web-stranica i kampanja podijeljeni su u pet poglavlja koji predstavljaju različite faze seksualnog razvoja tinejdžera. Svako poglavlje otvara se jedno za drugim, što nam omogućava da svaku temu stavimo u poseban fokus.

Ciljevi kampanje, ciljne skupine i poruke

Tko je naša ciljna skupina:

Svi – mladi ljudi, roditelji, profesori, socijalni i radnici s mladima.

Koja je naša poruka:

Edukacija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju je vrlo važna.

Što želimo postići:

 1. Učenici se informiraju o web-stranici www.pazisex.net
 2. Učenici se upoznaju s osnovnom svrhom ove web-stranice;
 3. Podignuti svijest o važnosti obrazovanja u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja među mladima.
CILJNA SKUPINAPORUKE – što želimo reći
Mladi ljudi uzrasta od 14 do 19 godinaVažno je biti informiran o seksualnom zdravlju
Sve je to normalno – normalno je imati puno pitanja, normalne su sve promjene na vašem tijelu, pubertet je normalan…
Mislite svojom glavom
Roditelji, profesori i radnici s mladimaVažna je edukacija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju
Ne postoji mnogo mjesta na kojima se mladi mogu informirati
www.pazisex.net je koristan alat koji vam može pomoći u vašem radu
Šira javnostVeoma je razočaravajuće što se edukacija o ovoj temi ne obrađuje sustavno
Važna je edukacija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju
Zbog toga smo napravili web-stranicu prilagođenu mladim ljudima gdje na jednom mjestu nudimo sve odgovore koji njima mogu biti potrebni

Kampanja: Jesi OK?

“Jesi OK?” je nova kampanja, napravili su je mladi za mladei ona se prije svega fokusira na dvije konkretne teme: mentalno zdravlje (baveći se nedostatkom samopouzdanja, depresijom, povlačenjem u sebe, asocijalnim ponašanjem, agresijom, nervozom, itd.) i virtualno nasilje (što je zadirkivanje, a što maltretiranje, sprečavanje uvreda kroz komentare mržnje, objavljivanje sramotnih fotografija ili videosnimaka nekoga kako bi se stvorile pogrešne predodžbe o toj osobi, pravljenje lažnih profila za maltretiranje, itd.).

Cilj ove kampanje je promidžba prosocijalnog ponašanja među mladim ljudima u srednjim školama (uzrasta od 14 do 19 godina) kako bi se transformirala kultura unutar škola i učinila ih okruženjem koje pruža potporu svim mladim ljudima. Kroz ovu kampanju mladi ljudi potiču druge mlade da reagiraju kada primijete da netko ima problem ili je izložen riziku. Da bi se to dogodilo, mladi ljudi moraju:

 • Prepoznati kada netko ima problem ili je izložen riziku;
 • Potaknuti druge mlade da daju savjete svojim prijateljima;
 • Ohrabriti druge mlade da traže potporu i savjetovati ih gdje tražiti potporu.

Ova kampanja je u velikoj mjeri isprepletena s kampanjom “Reagiraj ljudski”. Razlika je u tome što se ova kampanja prvenstveno fokusira na mentalno zdravlje i virtualno nasilje te nastoji ohrabriti promatrače, ali ih ne opteretiti novim odgovornostima.

Kampanja također uči mlade ljude gdje tražiti potporu, poput prijatelja, “Budi muško” klubova, obitelji, interneta, školskog osoblja (psiholog i razrednik), organizacija za mlade, itd.

Naša strategija komunikacije je:

 • Govoriti o virtualnom nasilju iz perspektive mentalnog zdravlja;
 • Promicati prosocijalno ponašanje kao poželjno ponašanje među ciljnim skupinama;
 • Kroz niz poželjnih ponašanja promicati prave vrijednosti vezane za prijateljstvo, povjerenje i potporu;
 • Otvoreno raspravljati o pitanjima mentalnog zdravlja i virtualnog nasilja s naglaskom na to da su problemi nešto što se može dogoditi svima i da će proći.
 • Ton komunikacije treba biti optimističan, dobronamjeran, opušten i prijateljski.

Kampanja “Jesi OK?” implementira se u okviru projekta Inicijativa mladića koju realizira organizacija CARE International Balkan, u zemljama sjeverozapadnog Balkana kroz aktivnosti partnerskih “Budi muško” klubova od 2018. godine.

Razvio:

Podržali:

Posjetite YMI:

Naši partneri:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.