Što je Y pokret?

Pridruži nam se! Vrijeme je za promjenu!

Y pokret nastoji približiti raznolike glasove civilnog društva, neformalnih skupina građana, roditelja, nastavnika i drugih strana zainteresiranih za isti cilj – zagovarati i zalagati se za prevenciju nasilja, rodnu ravnopravnost, životne vještine i zdravstveno obrazovanje u školama širom Balkana.

Ovo zahtijeva inovativan i sustavan pristup te snažnu posvećenost svih ljudi u stvaranju pozitivnog i mirnog društva za mlade ljude na Zapadnom Balkanu. Pored regionalnih i državnih aktivnosti te zainteresiranih strana, potrebni su nam sudionici iz zajednice i zajedničko djelovanje kako bismo ostvarili održive promjene u budućnosti.

Nastojimo kod donositelja odluka snažno zagovarati razvoj, promjene i provedbu politika za mlade. U slučaju CARE-a, glavni cilj je smanjenje siromaštva i ostvarivanje socijalne pravde na globalnoj razini – a u slučaju Inicijative mladića to je uvođenje zdravih životnih stilova u obrazovanje podržavanjem kulture nenasilja.

PROMJENA KOJU ŽELIMO VIDJETI:

  • Obrazovni programi životnih vještina, kao što je Program Y obvezni u formalnom nastavnom planu i programu za škole na Zapadnom Balkanu;
  • Platforma za zagovaranje Inicijative mladića djeluje kao resursni centar u obrazovanju iz oblasti životnih vještina i središte za osnaživanje članova da razmjenjuju iskustva i poduzimaju zajedničke akcije na lokalnoj, državnoj i regionalnoj razini;
  • Osnažene zajednice djeluju kao dugoročni agenti promjene u prevenciji nasilja, rodnoj ravnopravnosti, životnim vještinama i zdravstvenom obrazovanju u školama;
  • Izmijenjeni stavovi o prevenciji nasilja, rodnoj ravnopravnosti, životnim vještinama i zdravstvenom obrazovanju kod mladih ljudi na Balkanu.

Kroz Y pokret, CARE i partneri Inicijative mladića zalažu se za:

Ravnopravnost – jer vjerujemo da razlike treba poštovati i saslušati, a svaku osobu vrednovati prema njenom jedinstvenom doprinosu u bilo kojem društvu.

Raznolikost – imamo različite pristupe u radu s različitim okruženjima, ali težimo istim ciljevima.

Inovacije i kreativnost – postavljamo izazove pred sebe i okruženje razmišljajući “izvan okvira” kako bismo ostvarili najbolje rezultate i naše ciljeve.

Solidarnost – naša koalicija se temelji na snažnim partnerstvima različitih sudionika, gdje njegujemo poštovanje i toleranciju.

CARE puts gender equality in the centre because we know that we cannot overcome poverty and social injustice until all people have equal rights and opportunities. We recognize that power relations between genders and ages are unequal, and that we must challenge patriarchy and promote gender equality to achieve social justice.

We develop and seek for partnerships with all well-intentioned, dedicated and consistent individuals and organisations and institutions, especially youth and their parents, teachers, peer educators, sports and social workers, pedagogues, psychologists, activists, members of academia who share the same vision and values to achieve the goals.

Transparentnost i odgovornost – snažno vjerujemo u promjenu koju želimo napraviti, vođenu vlastitim primjerima i utemeljenu na visokoj transparentnosti i snažnim jamstvima za naše pristupe.

Liderstvo mladih – naše aktivnosti provode mladi za mlade i čvrsto vjerujemo da mladim ljudima treba dati šansu da uvode inovacije, donose rješenja i postavljaju izazove za svijet oko nas.

CARE stavlja rodnu ravnopravnost u središte pažnje jer znamo da ne možemo prevladati siromaštvo i socijalnu nepravdu dok svi ljudi nemaju jednaka prava i mogućnosti. Svjesni smo da su odnosi moći između rodova i starosnih dobi nejednaki i da moramo osporavati patrijarhat i promicati rodnu ravnopravnost kako bismo postigli socijalnu pravdu.

Razvijamo i tražimo partnerstva sa svim dobronamjernim, posvećenim i dosljednim pojedincima, organizacijama i institucijama, posebno mladima i njihovim roditeljima, nastavnicima, vršnjačkim edukatorima, sportskim i socijalnim radnicima, pedagozima, psiholozima, aktivistima, članovima akademske zajednice koji dijele istu viziju i vrijednosti za postizanje ciljeva.

Vrijeme je za promjenu!

Ako ste pojedinac/organizacija s motivacijom i entuzijazmom i voljni ste podržati/pridružiti se našem pokretu – kliknite ovdje!

Razvio:

Podržali:

Posjetite YMI:

Naši partneri:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.