Materiale për lexim

Fillo tani. Regjistrohuni për kursin ose shkarkoni Programin Y ose dhe mësoni më shumë.

Program Y
Download  (4B)
Program M : Young Men’s Manual / A Training Manual for Educators and Youth Workers
Download  (2.24MB)
Manual for Engaging Young Men and Boys in Emergencies
Download  (7.01MB)
KiWI Teaching Manual / A Handbook for Intercultural Learning
Download  (44.09MB)
Gender Sensitization Manual on Media Reporting on Gender-Based Violence / Gender Sensitive Training for the Media
Download  (0.91MB)

Zhvilluar nga:

Mbeshtetur nga:

Vizitoni YMI:

Partnerët tanë:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2022 CARE International, Balkans — All rights preserved.