Përfshihuni

Bashkohuni me komunitetin e Programit Y! Ne punojmë duke adresuar pabarazitë gjinore dhe duke promovuar stilin e jetës së shëndetshme për djemtë dhe vajzat e reja.

Kemi biseduar shumë në këtë faqe. Ju kemi dhënë informata.Ju kemi dhënë njohuri. Ju kemi treguar se çka kemi bërë, çka po bëjmë dhe çka do të vazhdojmë të bëjmë. Ju kemi treguar që ju keni fuqi për të krijuar një botë më të mirë për ju dhe për të tjerët. Përfshihuni dhe ndihmoni të tjerët, sepse mundeni. Na kontaktoni, përfshini veten në arsim, ndani me të tjerët dhe përhapni informata ose dhuroni për kauzën tonë.

Për më shumë lidhur me atë se kush do t’i bëjë të gjitha këto, na thirni ose thjesht shkruani një email shkruani një email partnerëve tanë ose CARE International Balkans:

Zyra Qendrore e CARE International Balkans në Sarajevë
Hasana Kaimije 11, 71000 Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë
Tel: +387 33 536 790
Fax: +387 33 536 791

Zyrat e degëve në:

Banjallukë Aleja Svetog Save 7a/17, 78000
Saša Petković, Menaxher i Projektit, [email protected]
Miroslav Blagojević, Zyrtar i Projektit, [email protected]

Belgrade: Kneza Višeslava 88, 11030
Marina Starčević Cviko, Menaxhere e Projektit, [email protected]
Emilija Milenković, Menaxhere e Projektit, [email protected]

Prishtinë Rruga “Gazmend Zajmi”, nr. 21, 10000 Prishtinë, Kosovë
Blinera Leci, Koordinatore e Projektit, [email protected]

Zhvilluar nga:

Mbeshtetur nga:

Vizitoni YMI:

Partnerët tanë:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.