“Adoleshentët kanë nevojë për më shumë vëmendje dhe mirëkuptim kur më së paku e presin atë. YMI më mësoi të përmirësoja komunikimin me adoleshentët, më ndihmoi t’i kuptoja ata më mirë.”

05/01/2022

– Kristinka, Mësuese, Shkolla e Inxhinierisë Industriale, Zagreb

Zhvilluar nga:

Mbeshtetur nga:

Vizitoni YMI:

Partnerët tanë:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.