Përfshihuni

23/12/2021

Bashkohuni me komunitetin e Programit Y! Ne punojmë duke adresuar pabarazitë gjinore dhe duke promovuar stilin e jetës së shëndetshme për djemtë dhe vajzat e reja.

Më shumë

Zhvilluar nga:

Mbeshtetur nga:

Vizitoni YMI:

Partnerët tanë:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.