“Përmes YMI, zbulova se më pëlqen aktrimi dhe kam takuar njerëz të mrekullueshëm me të cilët mund të diskutoj tema të ndryshme dhe të cilët më frymëzojnë të bëhem person më i mirë.”

05/01/2022

– Endrit, 17 vjet, Prishtinë

Zhvilluar nga:

Mbeshtetur nga:

Vizitoni YMI:

Partnerët tanë:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.