Program Y

22/12/2021

Programi Y është program i ri edukativ për parandalimin e dhunës dhe promovimin e mënyrave të shëndetshme të jetesës.

Më shumë

Zhvilluar nga:

Mbeshtetur nga:

Vizitoni YMI:

Partnerët tanë:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.